Tickets on sale
9am Fri 13th March

Tocynnau ar werth am 9 y bore
dydd Gwener y 13eg o Fawrth.

7/8/9
Aug/Awst
2015

Full lineup announced
9am Wednesday
11th March

Rhaglen lawn i’w cyhoeddi am 9 y bore ar
ddydd Mercher
Mawrth y 11eg

Sign Up to our Mailing List Here for announcements, news and exclusive offers, and follow us on Facebook & Twitter.

Ymunwch gyda’n rhestr bostio i dderbyn cyhoeddiadau, newyddion a chynigion arbennig a dilynwch ni ar Facebook a Twitter.

The acts listed below are playing in different venues and listed in no particular order.
Mae’r artistiaid a rhestrwyd isod yn chwarae mewn gwahanol leoliadau ond heb cael ei rhestru mewn unrhyw drefn benodol.

Winstone | Gesing | Venier

The Grammy nominated trio of singer Norma Winstone MBE, Italian pianist Glauco Venier and German reeds player Klaus Gesing, present music from their highly acclaimed ECM album ‘Stories Yet to Tell’.

Mae’r triawd sy’n enwebeion Grammy yn cyflwyno cerddoriaeth o’u albwm ar label ECM ‘Stories Yet To Tell’. Y gantores Norma Winstone MBE, y pianydd Eidalaidd Gauco Venier a’r chwaraewr offerynnau cyrs Klaus Gesing sy’n serennu.

Dr John

‘Spirit of Satch’ Dr. John interprets Louis Armstrong, featuring Sarah Morrow, Musical Director, with special guests.

‘Spirit of Satch’ Dr John sy’n cyflwyno ei ddehongliad o Louis Armstrong, gyda Sarah Morrow, Cyfarwyddwr Cerddorol, a gwesteion arbennig.

Scott Hamilton

One of Jazz’s foremost tenor saxophone balladeers and long-time festival favourite returns to Brecon.

Un o faladwyr sax tenor mwyaf blaenllaw jazz ac un o ffefrynnau hir dymor yr ŵyl sy’n dychwelyd i Aberhonddu.

Go Go Penguin

Mercury Prize nominees challenging the standard for piano trios in the 21st century.

Enwebeion Grammy gyda’u harddull sy’n herio triawdau piano safonol yn yr unfed ganrif ar hugain.

Digby Fairweather’s Half Dozen

To celebrate their twentieth anniversary Digby Fairweather’s Half Dozen bring their newest show 'The Swing's the Thing' to Brecon Jazz 2015.

I ddathlu eu ugain mlwyddiant mae Digby Fairweather’s Half Dozen yn dod a’u sioe newydd ‘The Swing’s The Thing’ i Jazz Aberhonddu yn 2015.